3:10 to Yuma 1957

Broke small-time rancher Dan Evans is hired by the stagecoach line to put big-time captured outlaw leader Ben Wade on the 3:10 train to Yuma but Wade's gang tries to free him.

All Titles
 • В 3:10 на Юму
 • Three Ten to Yuma
 • Zähl bis drei und bete
 • AR: El tren de las 3,10 a Yuma El tren de las 3,10 a Yuma
 • AT: Zähl bis drei und bete Zähl bis drei und bete
 • BR: Galante e Sanguinário Galante e Sanguinário
 • BG: 3:10 за Юма 3:10 за Юма
 • CA: 3:10 to Yuma 3:10 to Yuma
 • CA: 3 h 10 pour Yuma 3 h 10 pour Yuma
 • DK: 3:10 til Yuma 3:10 til Yuma
 • FI: Armoton ase Armoton ase
 • FI: Vapnet utan nåd Vapnet utan nåd
 • FI: 3.10 till Yuma 3.10 till Yuma
 • FR: 3h10 pour Yuma 3h10 pour Yuma
 • GR: Ôï ôåëåõôáßï ôñáßíï ãéá ôçí Ãéïýìá Ôï ôåëåõôáßï ôñáßíï ãéá ôçí Ãéïýìá
 • GR: Οι γίγαντες συγκρούονται Οι γίγαντες συγκρούονται
 • HU: Ben Wade és a farmer Ben Wade és a farmer
 • IT: Quel treno per Yuma Quel treno per Yuma
 • NL: Trein van tien over drie Trein van tien over drie
 • PL: 15.10 do Yumy 15.10 do Yumy
 • PT: O Comboio das 3 e 10 O Comboio das 3 e 10
 • RO: Trenul de 3 si 10 de Yuma Trenul de 3 si 10 de Yuma
 • RO: Drumul dreptăţii Drumul dreptăţii
 • SI: Za Yumo Za Yumo
 • ES: El tren de las 3:10 El tren de las 3:10
 • SE: 3.10 till Yuma 3.10 till Yuma
 • TR: Gönüllü katil Gönüllü katil
 • UA: Потяг до Юми Потяг до Юми
Directed by Delmer Daves show all movies of Delmer Daves
Artists Van Heflin
as Dan Evans
Release date 05 Sep 1957
Genre Drama Thriller Western
Links IMDb

Filter

3:10 to Yuma 1957