Facebook Facebook

Like us on Facebook for inter-esting movie poster-related stuff:

5 posters, 5 groups

 

468x800

912x1562

332x475

320x499

570x800

Alternative titles: Fong Sai-Yuk II, Fong Shi Yu II: Wan Fu Mo Di, Gong Fu Huang Di, Iron Tiger 2, The Legend II, The Legend Of Fong Sai Yuk 2
Links: IMDb.com